Τιμές αποστολής και χρόνος παράδοσης

Speedy - Greece max 1 KG 10€
Speedy - Greece max 2 KG 13€
Speedy - Greece max 5 KG 17€
Speedy - Greece max 10 KG 24€