Παζλ από συγγραφέα Renoir Pierre Auguste

Αριθμός παζλ στην κατηγορία: 23

Pierre-Auguste Renoir (* 25 February 1841– † 3 December 1919) was a French artist who was a leading painter in the development of the Impressionist style. Renoir's paintings are notable for their vibrant light and saturated colour, most often focusing on people in intimate and candid compositions. The female nude was one of his primary subjects. In characteristic Impressionist style, Renoir suggested the details of a scene through freely brushed touches of colour, so that his figures softly fuse with one another and their surroundings. In the late 1860s, through the practice of painting light and water en plein air (outdoors), he and his friend Claude Monet discovered that the colour of shadows is not brown or black, but the reflected color of the objects surrounding them, an effect today known as diffuse reflection. A prolific artist, he made several thousand paintings. The warm sensuality of Renoir's style made his paintings some of the most well-known and frequently-reproduced works in the history of art. The single largest collection of his works—181 paintings in all—is at the Barnes Foundation, near Philadelphia, Pennsylvania.

https://www.pierre-auguste-renoir.org/

Renoir: Claude Renoir at play Sun
D - Toys 1 000 κομμάτια Renoir: Claude Renoir at play Sun

Σε απόθεμα

14,00 €

Poškodený obal: Renoir: Girls at the Piano
D - Toys 1 000 κομμάτια Poškodený obal: Renoir: Girls at the Piano

Σε απόθεμα

13,00 €

Renoir: Dance at at the Moulin de la Galette
D - Toys 1 000 κομμάτια Renoir: Dance at at the Moulin de la Galette

Σε απόθεμα

14,00 €

Renoir: Chestnut Tree in Bloom
D - Toys 1 000 κομμάτια Renoir: Chestnut Tree in Bloom

Σε απόθεμα

14,00 €

Renoir: Luncheon if the Booting Party
Trefl 1 000 κομμάτια Renoir: Luncheon if the Booting Party

Σε απόθεμα

7,50 €

Renoir: Na terase
D - Toys 1 000 κομμάτια Renoir: On the Terrace

Σε απόθεμα

14,00 €

Renoir: Girls at the Piano
D - Toys 1 000 κομμάτια Renoir: Girls at the Piano

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Renoir: The piano lesson
Gold Puzzle 1 000 κομμάτια Renoir: The piano lesson

Εντός 7 ημερών

12,00 €
Renoir: A Girl with a Watering Can, 1876
Grafika 2 000 κομμάτια Renoir: A Girl with a Watering Can, 1876

Εντός 7 ημερών

22,50 €
Renoir: Two girls reading
D - Toys 1 000 κομμάτια Renoir: Deux jeunes filles lisant

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Renoir: Fleurs dans un Vase
Grafika 1 000 κομμάτια Renoir: Fleurs dans un Vase

Εντός 7 ημερών

15,00 €
Renoir: Gabrielle and the Artist's Son, Jean
Grafika 2 000 κομμάτια Renoir: Gabrielle and the Artist's Son, Jean

Εντός 7 ημερών

22,50 €
Renoir: Girl with a Hoop
Grafika 2 000 κομμάτια Renoir: Girl with a Hoop

Εντός 7 ημερών

22,50 €
Renoir: Girls at the Piano
Eurographics 1 000 κομμάτια Renoir: Girls at the Piano

Εντός 7 ημερών

15,00 €
Renoir: La Promenade II
Grafika 1 000 κομμάτια Renoir: La Promenade II

Εντός 7 ημερών

15,00 €
Renoir: Luncheon of the Boating Party
D - Toys 1 000 κομμάτια Renoir: Luncheon of the Boating Party

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Renoir: Madame Monet and Her Son
Grafika 2 000 κομμάτια Renoir: Madame Monet and Her Son

Εντός 7 ημερών

22,50 €
Renoir: Na hojdačke
D - Toys 1 000 κομμάτια Renoir: Swinging

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Renoir: The Dancer
Grafika 1 000 κομμάτια Renoir: The Dancer

Εντός 7 ημερών

15,00 €
Renoir: The Doge's Palace
D - Toys 1 000 κομμάτια Renoir: The Doge's Palace

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Renoir: The Doge's Palace, Venice
D - Toys 1 000 κομμάτια Renoir: The Doge's Palace, Venice

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Renoir: The Vintagers
Grafika 2 000 κομμάτια Renoir: The Vintagers

Εντός 7 ημερών

22,50 €
Renoir: Young Woman Braiding Her Hair
Grafika 2 000 κομμάτια Renoir: Young Woman Braiding Her Hair

Εντός 7 ημερών

22,50 €