Παζλ από συγγραφέα Mucha Alfons

Αριθμός παζλ στην κατηγορία: 17

Alfons Maria Mucha (* 24 July 1860 – † 14 July 1939), known in English as Alphonse Mucha, was a Czech Art Nouveau painter and decorative artist, known best for his distinct style. He produced many paintings, illustrations, advertisements, postcards, and designs. Mucha produced a flurry of paintings, posters, advertisements, and book illustrations, as well as designs for jewelry, carpets, wallpaper, and theatre sets in what was termed initially The Mucha Style but became known as Art Nouveau (French for "new art"). Mucha's works frequently featured beautiful young women in flowing, vaguely Neoclassical-looking robes, often surrounded by lush flowers which sometimes formed halos behind their heads. In contrast with contemporary poster makers he used pale pastel colors.

Poškodený obal: Mucha: Bieres de la Meuse
Eurographics 1 000 κομμάτια Mucha: Bieres de la Meuse

Σε απόθεμα

14,00 €

Mucha: Časti dňa
Zdeko 2 000 κομμάτια Mucha: Časti dňa

Σε απόθεμα

22,00 €

Mucha: Arts
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Arts

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Mucha: Bieres de la Meuse
Eurographics 1 000 κομμάτια Mucha: Bieres de la Meuse

Εντός 7 ημερών

15,00 €
Mucha: Biscuits Champagne Lefévre
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Biscuits Champagne Lefévre

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Mucha: Bruneta a blondýna
Zdeko 2 000 κομμάτια Mucha: Brunette and blonde

Εντός 7 ημερών

20,00 €
Mucha: Snenie
Zdeko 1 000 κομμάτια Mucha: Dreaming

Εντός 7 ημερών

10,00 €
Mucha: Four Seasons
Eurographics 1 000 κομμάτια Mucha: Four Seasons

Εντός 7 ημερών

15,00 €
Mucha: Ovocie a kvetiny
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Fruit and Flowers

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Mucha: Oplátky Lefévre
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Lefévre Wafers

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Mucha: Moet Chandon
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Moet Chandon

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Mucha: Časti dňa II
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Part of Day II

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Mucha: Reverie
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Reverie

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Mucha: Seasons
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Seasons

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Mucha: Seasons
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Seasons

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Mucha: The precious stones
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: The precious stones

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Mucha: Zverokruh
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: The Zodiac

Εντός 7 ημερών

14,00 €