Παζλ από συγγραφέα Mucha Alfons

Αριθμός παζλ στην κατηγορία: 16

Alfons Maria Mucha (* 24 July 1860 – † 14 July 1939), known in English as Alphonse Mucha, was a Czech Art Nouveau painter and decorative artist, known best for his distinct style. He produced many paintings, illustrations, advertisements, postcards, and designs. Mucha produced a flurry of paintings, posters, advertisements, and book illustrations, as well as designs for jewelry, carpets, wallpaper, and theatre sets in what was termed initially The Mucha Style but became known as Art Nouveau (French for "new art"). Mucha's works frequently featured beautiful young women in flowing, vaguely Neoclassical-looking robes, often surrounded by lush flowers which sometimes formed halos behind their heads. In contrast with contemporary poster makers he used pale pastel colors.

Mucha: Arts
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Arts
14,00 €
Μη διαθέσιμο
Mucha: Bieres de la Meuse
Eurographics 1 000 κομμάτια Mucha: Bieres de la Meuse
15,00 €
Μη διαθέσιμο
Mucha: Biscuits Champagne Lefévre
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Biscuits Champagne Lefévre

Εντός 14 ημερών

9,28 €

Mucha: Časti dňa
Zdeko 2 000 κομμάτια Mucha: Časti dňa
22,00 €
Μη διαθέσιμο
Mucha: Snenie
Zdeko 1 000 κομμάτια Mucha: Dreaming
10,00 €
Μη διαθέσιμο
Mucha: Four Seasons
Eurographics 1 000 κομμάτια Mucha: Four Seasons
15,00 €
Μη διαθέσιμο
Mucha: Ovocie a kvetiny
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Fruit and Flowers

Εντός 14 ημερών

9,28 €

Mucha: Oplátky Lefévre
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Lefévre Wafers

Εντός 14 ημερών

9,28 €

Mucha: Moet Chandon
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Moet Chandon

Εντός 14 ημερών

9,28 €

Mucha: Časti dňa II
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Part of Day II

Εντός 14 ημερών

9,28 €

Mucha: Princezná Hyacinta
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Princess Hyacinta
14,00 €
Μη διαθέσιμο
Mucha: Reverie
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Reverie

Εντός 14 ημερών

9,28 €

Mucha: Seasons
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Seasons

Εντός 14 ημερών

9,28 €

Mucha: Seasons
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Seasons
14,00 €
Μη διαθέσιμο
Mucha: The precious stones
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: The precious stones

Εντός 14 ημερών

9,28 €

Mucha: Zverokruh
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: The Zodiac

Εντός 14 ημερών

9,28 €