Παζλ από συγγραφέα Mucha Alfons

Αριθμός παζλ στην κατηγορία: 17

Alfons Maria Mucha (* 24 July 1860 – † 14 July 1939), known in English as Alphonse Mucha, was a Czech Art Nouveau painter and decorative artist, known best for his distinct style. He produced many paintings, illustrations, advertisements, postcards, and designs. Mucha produced a flurry of paintings, posters, advertisements, and book illustrations, as well as designs for jewelry, carpets, wallpaper, and theatre sets in what was termed initially The Mucha Style but became known as Art Nouveau (French for "new art"). Mucha's works frequently featured beautiful young women in flowing, vaguely Neoclassical-looking robes, often surrounded by lush flowers which sometimes formed halos behind their heads. In contrast with contemporary poster makers he used pale pastel colors.

Poškodený obal: Mucha: Bieres de la Meuse
Eurographics 1 000 κομμάτια Mucha: Bieres de la Meuse

Ιανουάριος 2020

14,00 €
Mucha: Zverokruh
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: The Zodiac

Ιανουάριος 2020

14,00 €
Mucha: Absinthe Robette
Grafika 1 000 κομμάτια Mucha: Absinthe Robette

Ιανουάριος 2020

15,00 €
Mucha: Arts
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Arts

Ιανουάριος 2020

14,00 €
Mucha: Bieres de la Meuse
Eurographics 1 000 κομμάτια Mucha: Bieres de la Meuse

Ιανουάριος 2020

15,00 €
Mucha: Biscuits Champagne Lefévre
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Biscuits Champagne Lefévre

Ιανουάριος 2020

14,00 €
Mucha: Bruneta a blondýna
Zdeko 2 000 κομμάτια Mucha: Brunette and blonde

Ιανουάριος 2020

20,00 €
Mucha: Časti dňa
Zdeko 2 000 κομμάτια Mucha: Časti dňa

Ιανουάριος 2020

22,00 €
Mucha: Snenie
Zdeko 1 000 κομμάτια Mucha: Dreaming

Ιανουάριος 2020

10,00 €
Mucha: Four Seasons
Eurographics 1 000 κομμάτια Mucha: Four Seasons

Ιανουάριος 2020

15,00 €
Mucha: Ovocie a kvetiny
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Fruit and Flowers

Ιανουάριος 2020

14,00 €
Mucha: Oplátky Lefévre
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Lefévre Wafers

Ιανουάριος 2020

14,00 €
Mucha: Časti dňa II
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Part of Day II

Ιανουάριος 2020

14,00 €
Mucha: Reverie
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Reverie

Ιανουάριος 2020

14,00 €
Mucha: Seasons
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Seasons

Ιανουάριος 2020

14,00 €
Mucha: Seasons
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: Seasons

Ιανουάριος 2020

14,00 €
Mucha: The precious stones
D - Toys 1 000 κομμάτια Mucha: The precious stones

Ιανουάριος 2020

14,00 €