Παζλ από συγγραφέα Michelangelo

Αριθμός παζλ στην κατηγορία: 9

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (* 6 March 1475 – † 18 February 1564), commonly known as Michelangelo, was an Italian Renaissance sculptor, painter, architect, poet, and engineer who exerted an unparalleled influence on the development of Western art. Michelangelo was considered the greatest living artist in his lifetime, and ever since then he has been held to be one of the greatest artists of all time. A number of his works in painting, sculpture, and architecture rank among the most famous in existence. Two of his best-known works, the Pietà and David, were sculpted before he turned thirty. Michelangelo also created two of the most influential works in fresco in the history of Western art: the scenes from Genesis on the ceiling and The Last Judgment on the altar wall of the Sistine Chapel in Rome. In a demonstration of Michelangelo's unique standing, he was the first Western artist whose biography was published while he was alive.

Michelangelo: Stvorenie Adama IV
Clementoni 1 000 κομμάτια Michelangelo: Creation of Adam 2

Σε απόθεμα

9,00 €

Michelangelo: Zrodenie Adama
Ravensburger 5 000 κομμάτια Michelangelo: The Birth of Adam

Σε απόθεμα

49,00 €

Michelangelo: Posledný súd
Clementoni 1 000 κομμάτια Michelangelo: The Last Judgment 2

Σε απόθεμα

9,00 €

Michelangelo: Posledný súd II
Grafika 2 000 κομμάτια Michelangelo: The Last Judgment II

Σε απόθεμα

22,50 €

Michelangelo: Stvorenie Adama (detail)
Eurographics 1 000 κομμάτια Michelangelo: Creation of Adam (detail)

Εντός 7 ημερών

15,00 €
Michelangelo: Sixtínska kaplnka
Piatnik 1 000 κομμάτια Michelangelo: Sistine Chapel

Εντός 7 ημερών

13,00 €
Michelangelo: Sixtínska kaplnka III
Educa 18 000 κομμάτια Michelangelo: Sistine Chapel 2

Εντός 7 ημερών

138,00 €
Michelangelo: Zrodenie Adama II
Eurographics 750 κομμάτια Michelangelo: The Birth of Adam II

Εντός 7 ημερών

15,00 €
Michelangelo: The Holy Family
D - Toys 500 κομμάτια Michelangelo: The Holy Family

Εντός 7 ημερών

14,00 €