Παζλ από συγγραφέα Leonardo Da Vinci

Αριθμός παζλ στην κατηγορία: 12

Leonardo di ser Piero da Vinci (* 15 April 1452 – † 2 May 1519) was an Italian Renaissance polymath: painter, sculptor, architect, musician, scientist, mathematician, engineer, inventor, anatomist, geologist, cartographer, botanist, and writer. His genius, perhaps more than that of any other figure, epitomized the Renaissance humanist ideal. Leonardo has often been described as the archetype of the Renaissance Man, a man of "unquenchable curiosity" and "feverishly inventive imagination". He is widely considered to be one of the greatest painters of all time and perhaps the most diversely talented person ever to have lived. Marco Rosci states that while there is much speculation about Leonardo, his vision of the world is essentially logical rather than mysterious, and that the empirical methods he employed were unusual for his time. Leonardo was and is renowned[2] primarily as a painter. Among his works, the Mona Lisa is the most famous and most parodied portrait[4] and The Last Supper the most reproduced religious painting of all time, with their fame approached only by Michelangelo's The Creation of Adam. Leonardo's drawing of the Vitruvian Man is also regarded as a cultural icon, being reproduced on items as varied as the euro, textbooks, and T-shirts. Leonardo is revered for his technological ingenuity. He conceptualised a helicopter, a tank, concentrated solar power, a calculator, and the double hull, and he outlined a rudimentary theory of plate tectonics. He made important discoveries in anatomy, civil engineering, optics, and hydrodynamics, but he did not publish his findings and they had no direct influence on later science.

Leonardo da Vinci: Mona Lisa
Clementoni 1 000 κομμάτια Leonardo da Vinci: Mona Lisa

Σε απόθεμα

9,00 €

Leonardo da Vinci: Mona Lisa II
Trefl 1 000 κομμάτια Leonardo da Vinci: Mona Lisa II

Σε απόθεμα

7,50 €

Leonardo da Vinci: Proporcie III
Clementoni 500 κομμάτια Leonardo da Vinci: Proportions II

Σε απόθεμα

6,00 €

Leonardo da Vinci: Proporcie II
Ravensburger 1 000 κομμάτια Leonardo da Vinci: Proportions II 2

Σε απόθεμα

12,00 €

Leonardo da Vinci : Mona Lisa detail
Grafika 2 000 κομμάτια Leonardo da Vinci : Mona Lisa detail

Εντός 7 ημερών

22,50 €
Leonardo da Vinci - Collage
Grafika 2 000 κομμάτια Leonardo da Vinci - Collage

Εντός 7 ημερών

22,50 €
Leonardo da Vinci:  Lady with an ermine
D - Toys 1 000 κομμάτια Leonardo da Vinci: Lady with an ermine

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Leonardo da Vinci: Mona Lisa  6
D - Toys 1 000 κομμάτια Leonardo da Vinci: Mona Lisa 6

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Leonardo da Vinci: Saint Jean-Baptiste
Grafika 1 000 κομμάτια Leonardo da Vinci: Saint Jean-Baptiste

Εντός 7 ημερών

15,00 €
Leonardo da Vinci: Posledná večera III
Ravensburger 1 000 κομμάτια Leonardo da Vinci: The Last Supper III

Εντός 7 ημερών

14,50 €
Leonardo da Vinci: Vitruvian Man
Eurographics 1 000 κομμάτια Leonardo da Vinci: Vitruvian Man

Εντός 7 ημερών

15,00 €
Leonardo de Vinci : Saint Jean-Baptiste
Grafika 2 000 κομμάτια Leonardo de Vinci: Saint Jean-Baptiste

Εντός 7 ημερών

22,50 €