Παζλ από συγγραφέα Brueghel Pieter

Αριθμός παζλ στην κατηγορία: 13

Pieter Bruegel (Brueghel) the Elder (* c. 1525 – † 9 September 1569) was a Flemish Renaissance painter and printmaker known for his landscapes and peasant scenes (so called genre painting). From 1559 he dropped the 'h' from his name and signed his paintings as Bruegel. Bruegel specialized in genre paintings populated by peasants, often with a large landscape element, but also painted religious works. Making the life and manners of peasants the main focus of a work was rare in painting in Brueghel's time, and he was a pioneer of the Netherlandish genre painting. There are about 45 authenticated surviving paintings, one third of which are in the Kunsthistorisches Museum in Vienna. A number of others are known to have been lost. There are a large number of drawings.

Bruegel: Babylonská veža
Ravensburger 5 000 κομμάτια Bruegel: Babel Tower

Σε απόθεμα

49,00 €

Bruegel: The Tower of Babel II
Editions Ricordi 2 000 κομμάτια Bruegel: The Tower of Babel 2

Σε απόθεμα

22,00 €

Brueghel: Autumn
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Autumn

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Brueghel: Flowers in a Basket and a Vase II
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Flowers in a Basket and a Vase II

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Brueghel: Flowers in a Wooden Vessel
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Flowers in a Wooden Vessel

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Brueghel: Landscape with the Fall of Icarus
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Landscape with the Fall of Icarus

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Brueghel: Netherlandish Proverbs
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Netherlandish Proverbs

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Brueghel: Spring
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Spring

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Brueghel: Summer
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Summer

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Brueghel: The Entry of the Animals Into Noah's Ark
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: The Entry of the Animals Into Noah's Ark

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Brueghel: The childrens games 1560  /0151/
Grafika 1 000 κομμάτια Brueghel: The childrens games 1560/0151 /

Εντός 7 ημερών

15,00 €
Brueghel: The payment of the tithes
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: The payment of the tithes

Εντός 7 ημερών

14,00 €
Brueghel: Winter
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Winter

Εντός 7 ημερών

14,00 €