Παζλ από συγγραφέα Brueghel Pieter

Αριθμός παζλ στην κατηγορία: 25

Pieter Bruegel (Brueghel) the Elder (* c. 1525 – † 9 September 1569) was a Flemish Renaissance painter and printmaker known for his landscapes and peasant scenes (so called genre painting). From 1559 he dropped the 'h' from his name and signed his paintings as Bruegel. Bruegel specialized in genre paintings populated by peasants, often with a large landscape element, but also painted religious works. Making the life and manners of peasants the main focus of a work was rare in painting in Brueghel's time, and he was a pioneer of the Netherlandish genre painting. There are about 45 authenticated surviving paintings, one third of which are in the Kunsthistorisches Museum in Vienna. A number of others are known to have been lost. There are a large number of drawings.

Bruegel: Babylonská veža
Ravensburger 5 000 κομμάτια Bruegel: Babel Tower

Σε απόθεμα

49,00 €

Bruegel: The Tower of Babel II
Editions Ricordi 2 000 κομμάτια Bruegel: The Tower of Babel 2

Σε απόθεμα

22,00 €

Brueghel: Autumn
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Autumn

Εντός 7 ημερών

14,00 €

Brueghel: The fight between carnival and fasting
Grafika 1 000 κομμάτια Brueghel: Fight between carnival and fasting

Εντός 7 ημερών

15,00 €

Brueghel: Flowers in a Basket and a Vase II
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Flowers in a Basket and a Vase II

Εντός 7 ημερών

14,00 €

Brueghel: Flowers in a Wooden Vessel
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Flowers in a Wooden Vessel

Εντός 7 ημερών

14,00 €

Brueghel: Landscape with the Fall of Icarus
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Landscape with the Fall of Icarus

Εντός 7 ημερών

14,00 €

Brueghel: Netherlandish Proverbs
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Netherlandish Proverbs

Εντός 7 ημερών

14,00 €

Brueghel: Spring
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Spring

Εντός 7 ημερών

14,00 €

Brueghel: Summer
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Summer

Εντός 7 ημερών

14,00 €

Brueghel: The Bethlehemite child murder
Grafika 1 000 κομμάτια Brueghel: The Bethlehemite Child Murder

Σε απόθεμα

15,00 €

Brueghel: The carrying of the cross of Christ
Grafika 1 000 κομμάτια Brueghel: The carrying of the cross of Christ

Εντός 7 ημερών

15,00 €

Brueghel: The country wedding
Grafika 1 000 κομμάτια Brueghel: The Country Wedding

Εντός 7 ημερών

15,00 €

Brueghel: The Dutch proverbs,1559 /0154/
Grafika 1 000 κομμάτια Brueghel: The Dutch proverbs, 1559/0154 /

Εντός 7 ημερών

15,00 €

Brueghel: The Entry of the Animals Into Noah's Ark
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: The Entry of the Animals Into Noah's Ark

Σε απόθεμα

14,00 €

Brueghel: The childrens games 1560 II
Grafika 2 000 κομμάτια Brueghel: The childrens games 1560 II

Εντός 7 ημερών

22,50 €

Brueghel: The payment of the tithes
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: The payment of the tithes

Εντός 7 ημερών

14,00 €

Brueghel: The dance of the peasants outdoors Christ
Grafika 1 000 κομμάτια Brueghel: The Peasants Outdoors Christ

Εντός 7 ημερών

15,00 €

Brueghel: The tower of Babel
D - Toys 2 000 κομμάτια Brueghel: The tower of Babel

Εντός 7 ημερών

17,00 €

Brueghel: The Tower of Babel III
Grafika 1 500 κομμάτια Brueghel: The Tower of Babel III

Εντός 7 ημερών

19,00 €

Brueghel: Winter
D - Toys 1 000 κομμάτια Brueghel: Winter

Εντός 7 ημερών

14,00 €

Jan Brueghel: Collage
Grafika 2 000 κομμάτια Jan Brueghel: Collage

Εντός 7 ημερών

22,50 €

Jan Brueghel: The fight between carnival and fasting
Grafika 2 000 κομμάτια Jan Brueghel: Fight between carnival and fasting

Εντός 7 ημερών

22,50 €

Jan Brueghel: Peasant Wedding
Grafika 2 000 κομμάτια Jan Brueghel: Peasant Wedding

Εντός 7 ημερών

22,50 €

Jan Brueghel: The tower of Babel
Grafika 2 000 κομμάτια Jan Brueghel: The Tower of Babel

Εντός 7 ημερών

22,50 €